หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 
 
ประชากร มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
 
 
         

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จำนวน 1 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
 

ทำเฟอร์นิเจอร์ไม้

จักรสาน

เครื่องปั้นดินเผา

หมอดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์

ดนตรีไทย

แพทย์แผนไทย

ขนมไทย

ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดท่าช้าง

ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุวัดวังกร่าง, วัดวังทอง

ประเพณีถวายเทียนพรรษาวัดดงเย็น

ประเพณีทำขวัญข้าว

ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีถวายเทียนพรรษา
 
 
         
เทศบาลตำบลเนินมะกอก มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลตำบลเนินมะกอก
จำนวน 1 แห่ง
 
 
     
ศาสนาพุทธ

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

มีวัด จำนวน 5 วัด
 
วัดท่าช้าง
 
วัดวังกร่าง
 
วัดวังทอง
 
วัดโพธิ์ทอง
 
วัดดงเย็น
ศาสนาพุทธ

ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ไม่มีมัสยิด
ศาสนาคริสต์

ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

ไม่มีโบสถ์คริสต์
 
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10