หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 
 
ตำบลเนินมะกอกมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านคือ แม่น้ำน่าน และมีระบบคลองส่งน้ำชลประทานในพื้นที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 1 ทำให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน และคลองชลประทานเหมาะสมแก่การทำการเกษตร พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำต้นทุนน้อยที่สุด คือ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก
 
 
         
น้ำ

หนอง บึง จำนวน 32 แห่ง

แม่น้ำ จำนวน 1 แห่ง
ป่าไม้

ตำบลเนินมะกอก มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไร่ นา จึงมีพื้นที่เป็นต้นไม้และป่าไม้ เช่น สะเดา ยางนา กระถินยักษ์ และอื่นๆ เพียง 0.5% ของพื้นที่ในเขตรับผิดชอบทั้งหมดของตำบลเนินมะกอก
 
 
 
 
ที่ หมู่บ้าน ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก
จำนวน(สาย) ระยะทาง(กม.) จำนวน(สาย) จำนวน(สาย) จำนวน(สาย) จำนวน(สาย)
1   บ้านคลองบุษบงค์ใต้ 5 2.535 1 0.962 - -
2   บ้านท่าช้าง 1 2.091 - - - -
3   บ้านท่าช้าง 2 1.715 1 0.962 1 9.00
4   บ้านวังกร่าง 2 1.644 - - 1 9.00
5   บ้านเนินมะกอก 2 0.403 - - 1 9.00
6   บ้านไร่ 5 1.427 - - 1 9.00
7   บ้านดงเย็น 2 0.384 - - - -
8   บ้านวังทอง 1 0.150 1 1.721 1 2.00
9   บ้านวังกร่าง 1 1.889 - - - -
10   บ้านเนินมะกอก 2 2.813 - - - -
11   บ้านสะพานยาว 2 2.207 - - - -
12   บ้านวังกร่างใต้ - - - - 1 9.00
มีสถานีรถไฟ จำนวน 1 สถานี คือ สถานีรถไฟบ้านวังกร่าง ระยะทางจากสถานีรถไฟถึงเทศบาลตำบลเนินมะกอก 4 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ มีถนนลาดยางทางหลวงหมายเลข 1118 สายบางมูลนาก - ชุมแสง ระยะทางจากตัวเมืองอำเภอบางมูลนาก ถึงเทศบาลตำบลเนินมะกอก 4 กิโลเมตร
 
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10