หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 

งานวันดินโลก ปี 2562 (13 ธ.ค.62)
 
งานวันดินโลก ปี 2562 (13 ธ.ค.62)  
 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 (เวลา 09.30 น.)

นายสุบิน ศรีบุศกร นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก นายเบญจทูล ปิ่นสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก ได้ร่วมงานวันดินโลก ปี 2562 อันเนื่องมาจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร ผู้ขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกระดับ โดยมี นายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงาน

ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2562 เวลา 13.56 น. โดย แผน,ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/97

ลำดับภาพที่ 2/97

ลำดับภาพที่ 3/97

ลำดับภาพที่ 4/97

ลำดับภาพที่ 5/97

ลำดับภาพที่ 6/97

ลำดับภาพที่ 7/97

ลำดับภาพที่ 8/97

ลำดับภาพที่ 9/97

ลำดับภาพที่ 10/97

ลำดับภาพที่ 11/97

ลำดับภาพที่ 12/97

ลำดับภาพที่ 13/97

ลำดับภาพที่ 14/97

ลำดับภาพที่ 15/97

ลำดับภาพที่ 16/97

ลำดับภาพที่ 17/97

ลำดับภาพที่ 18/97

ลำดับภาพที่ 19/97

ลำดับภาพที่ 20/97

ลำดับภาพที่ 21/97

ลำดับภาพที่ 22/97

ลำดับภาพที่ 23/97

ลำดับภาพที่ 24/97

ลำดับภาพที่ 25/97

ลำดับภาพที่ 26/97

ลำดับภาพที่ 27/97

ลำดับภาพที่ 28/97

ลำดับภาพที่ 29/97

ลำดับภาพที่ 30/97

ลำดับภาพที่ 31/97

ลำดับภาพที่ 32/97

ลำดับภาพที่ 33/97

ลำดับภาพที่ 34/97

ลำดับภาพที่ 35/97

ลำดับภาพที่ 36/97

ลำดับภาพที่ 37/97

ลำดับภาพที่ 38/97

ลำดับภาพที่ 39/97

ลำดับภาพที่ 40/97

ลำดับภาพที่ 41/97

ลำดับภาพที่ 42/97

ลำดับภาพที่ 43/97

ลำดับภาพที่ 44/97

ลำดับภาพที่ 45/97

ลำดับภาพที่ 46/97

ลำดับภาพที่ 47/97

ลำดับภาพที่ 48/97

ลำดับภาพที่ 49/97

ลำดับภาพที่ 50/97

ลำดับภาพที่ 51/97

ลำดับภาพที่ 52/97

ลำดับภาพที่ 53/97

ลำดับภาพที่ 54/97

ลำดับภาพที่ 55/97

ลำดับภาพที่ 56/97

ลำดับภาพที่ 57/97

ลำดับภาพที่ 58/97

ลำดับภาพที่ 59/97

ลำดับภาพที่ 60/97

ลำดับภาพที่ 61/97

ลำดับภาพที่ 62/97

ลำดับภาพที่ 63/97

ลำดับภาพที่ 64/97

ลำดับภาพที่ 65/97

ลำดับภาพที่ 66/97

ลำดับภาพที่ 67/97

ลำดับภาพที่ 68/97

ลำดับภาพที่ 69/97

ลำดับภาพที่ 70/97

ลำดับภาพที่ 71/97

ลำดับภาพที่ 72/97

ลำดับภาพที่ 73/97

ลำดับภาพที่ 74/97

ลำดับภาพที่ 75/97

ลำดับภาพที่ 76/97

ลำดับภาพที่ 77/97

ลำดับภาพที่ 78/97

ลำดับภาพที่ 79/97

ลำดับภาพที่ 80/97

ลำดับภาพที่ 81/97

ลำดับภาพที่ 82/97

ลำดับภาพที่ 83/97

ลำดับภาพที่ 84/97

ลำดับภาพที่ 85/97

ลำดับภาพที่ 86/97

ลำดับภาพที่ 87/97

ลำดับภาพที่ 88/97

ลำดับภาพที่ 89/97

ลำดับภาพที่ 90/97

ลำดับภาพที่ 91/97

ลำดับภาพที่ 92/97

ลำดับภาพที่ 93/97

ลำดับภาพที่ 94/97

ลำดับภาพที่ 95/97

ลำดับภาพที่ 96/97

ลำดับภาพที่ 97/97
<<
>>
X