หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.3/ว 3014 ลว 27 ก.ค.64 แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (พจ 0023.3/ว 3014 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 3013 ลว 27 ก.ค.64 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ไร้โควิด ในระบบ Thai stop COVID Plus (พจ 0023.3/ว 3013 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 3012 ลว 27 ก.ค.64 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 3012 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 3011 ลว 27 ก.ค.64 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 3011 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
พจ 0023.3/ว 3010 ลว 27 ก.ค.64 ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ (พจ 0023.3/ว 3010 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
(พจ0023.5/ว3007 ลว 27 ก.ค.64) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)(ด่วนที่สุด ที่ พจ0023.5/ว 3007 ลว 27 ก.ค.64)  [ 27 ก.ค. 2564 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2,891
     
 
   
  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10