หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (รถกระเช้า) หมายเลขทะเบียน 81-4901 พิจิตร ครุภัณฑ์เลขที่ 012-55-0001 กองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อสื่อวัสดุการเรียนการสอนเพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) กองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองวิชาการและแผนงาน เทศบลาตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างจ้างขุดไฮโดลิค (รถแบคโฮ) เพื่อดำเนินงาน กำจัดต้นไม้ วัชพืชต่าง ๆ ตะกอนดินโคลนก้นคลองที่กีดขวางทางระบายน้ำ สายหนองบอน หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างรถขุดไฮโดลิค (รถแบคโฮ) เพื่อดำเนินงานกำจัดต้นไม้วัชพืชต่าง ๆ ตะกอนดินโคลนก้นคลอง ที่กีดขวางทางระบายน้ำ สายขนานทางรถไฟเริ่มจากบริเวณท่อลอดเหลี่ยมทางข้ามรถไฟ หมู่ที่ 3 บ้านท่าช้าง ถึงบริเวณสะพานลอดทางรถไฟหมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2564 ]โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายขนานทางรถไฟ หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลเนินมะกอก [ 10 ก.ย. 2564 ]โครงการขุดลอกตะกอนดินโคลน กำจัด ต้นไม้ วัชพืชต่างๆที่กีดขวางทางระบายน้ำสายคลองลำตากาว หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9และหมู่ที่ 10 ตำบลเนินมะกอก [ 10 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14