หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
เทศบาลตำบล เนินมะกอก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
Play The Music
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 
 
ตำบลเนินมะกอกได้รับการยกฐานะเป็น
องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เมื่อปี พ.ศ. 2539 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อปี พ.ศ. 2551 มีพื้นที่ 60.60 ตารางกิโลเมตร
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินมะกอก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 60.60 ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด 12 หมู่บ้าน
 
 
 
 
 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหอไกร ตำบลภูมิ และเทศบาลเมืองบางมูลนาก  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ บ้านแหลมยาง ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค์
 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  
 
 
 
 
 
พื้นที่ทั่วไปของตำบลเนินมะกอกมีแม่น้ำไหล
ผ่านกั้นกลางระหว่างหมู่บ้านกับหมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ลุ่มหรือเป็นอ่างกระทะ มีน้ำท่วมขังเป็นบางพื้นที่ เช่น หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 11 ซึ่งจะมีน้ำท่วมขังในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี แต่เนื่องจากตำบลเนินมะกอกมีแม่น้ำสายหลักไหลผ่านคือ แม่น้ำน่าน และมีระบบคลองส่งน้ำชลประทานในพื้นที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 1 ทำให้พื้นที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน และคลองชลประทานเหมาะสมแก่การทำการเกษตร พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำต้นทุนน้อยที่สุด คือ บ้านดงเย็น หมู่ที่ 7 ตำบลเนินมะกอก
 
 
 
ลักษณะสภาพอากาศทั่วไปของตำบลเนินมะกอกโดยทั่วไป อากาศค่อนข้างร้อนจัดในฤดูร้อน และเย็นสบายในฤดูหนาว จากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ตำบลเนินมะกอก จึงแบ่งเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์/ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน ในปี 2549 ตำบลเนินมะกอก มีอุณหภูมิ 41.1 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ ต่ำสุด 12.2 องศาเซลเซียส ฝนตกทั้งสิ้น 120 วัน ปริมาณน้ำฝนที่วัดได้ 1,233.3 มิลลิเมตร
 
 
     
การเกษตร
พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ทำสวน ทำไร่ และ มีบางส่วนเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด
และเลี้ยงวัว
การประมง
ชาวบ้านส่วนใหญ่ หามาเพื่อรับประทานภายในครอบครัวเท่านั้น หรือถ้าได้มาเยอะ สามารถแบ่งขายให้กับเพื่อบ้าน เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว
การปศุสัตว์
ในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก ไม่มีการประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ขนาดใหญ่ มีเพียงการปศุสัตว์ขนาดเล็กเป็นภายในครัวเรือน คือ
 
การเลี้ยงเป็ด
 
เลี้ยงไก่
 
เลี้ยงวัว
 
เลี้ยงปลา
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 6,912 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 3,310 คน คิดเป็นร้อยละ 47.89

หญิง จำนวน 3,602 คน คิดเป็นร้อยละ 52.11
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,789 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 114.06 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านคลองบุษบงค์ใต้ 406 433 839 365  
2   บ้านท่าช้าง 209 213 422 160
  3   บ้านท่าช้าง 184 213 397 199  
4   บ้านวังกร่าง 366 391 757 264
  5   บ้านเนินมะกอก 260 277 537 192  
6   บ้านไร่ 404 463 867 333
  7   บ้านดงเย็น 174 183 357 116  
8   บ้านวังทอง 401 422 823 299
  9   บ้านวังกร่าง 142 144 286 101  
10   บ้านเนินมะกอก 176 173 349 147
  11   บ้านสะพานยาว 421 475 896 470  
12   บ้านวังกร่างใต้ 167 215 382 143
    รวม 3,310 3,602 6,912 2,789
 
 
 
 
   
  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10